مرکز مشاوره وخدمات پزشکی و پرستاری رهان

76 13 244 0912

info@rahanteb.com

مرکز مشاوره و خدمات پزشکی و پرستاری رهان تحت نظارت و وزارت بهداشت و درمان / شماره ثبت 1389/040/ ر ش

با رهان طب میتوانید در هر زمانی و هر کجا که هستید پزشک مورد نیاز خود را به آسانی جستجو کرده و از او نوبت ملاقات بگیرید. رهان طب حتی به راحتی متواند وسایل پزشکی مورد نیاز شما رو به هر کجا که میخواید ارسال کند.

خدمات پزشک

این واحد شامل پرسنل پزشک متخصص،مسئول فنی مرکز،پرستاران ویژه کاروکمک بهیاران بوده که ارائه خدمات تهاجمی و ویژه در بیماران بدحال رابدنبال داشته که ازطریق بیمارستانهای تحت قرار داد بیماران به این واحد ارجاع داده میشود.

خدمات پرستاری

این واحد شامل مهندسین پزشکی و شرکت های تجهیزاتی که با مرکز مشاوره و خدمات پرستاری رهان ارائه خدمات می نماینداست.

خدمات مراقبتی

این واحد شامل پزشکان مسئول فنی مرکز سوپروایزر مرکز و کارشناسان درمانی- بهداشتی است که در راستای آموزش و مشاوره بیماران و همراهان بیمار وسایر افراد جامعه در جهت ارتقاء سطح سلامت و خدمات قدم برمی دارد.PHC

خدمات بازتوانی

این واحد شامل مهندسین پزشکی و شرکت های تجهیزاتی که با مرکز مشاوره و خدمات پرستاری رهان ارائه خدمات می نماینداست.

خدمات تجهیزات و ملزومات پزشکی

 • portfolio_1
  آموزش و مشاوره تجهیزات
 • portfolio_2
  ملزومات و وسایل مصرفی
 • portfolio_8
  اجاره تجهیزات پزشکی
 • portfolio_7
  فروش و تجهیزات

واحد مراکز خدمات

 • خدمات رهان
  portfolio_1
 • سایرخدمات ...
  portfolio_1
 • خدمات پاراکلینکی
  portfolio_1
 • خدمات مراقبتی وطب سالمندی
  portfolio_1
 • خدمات مشاوره ای وآموزش
  portfolio_1
 • خدمات پرستاری
  portfolio_1
 • واحد خدمات بازتوانی وفیزیوتراپی
  portfolio_1
 • خدمات پزشکی
  portfolio_1
 • خدمات رهان
  portfolio_1
 • واحد خدمات پاراکلینکی
  portfolio_1